தங்களின் வரவை 'ஹைகூ' வின் கீழ் இருக்கும் "COMMENTS" பகுதியில் தங்களின் கருத்துக்கள் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன்

Thursday, July 30, 2009

இறந்தகாலத்தில் நிகழ்காலம்


புதைபொருள் ஆராய்ச்சி
முதுமக்கள் தாழி : உள்ளே
சிதைந்த சிம்கார்டு

Wednesday, July 22, 2009

கூடா நட்புபத்தில் ஒன்றுக்கே விசம்
அடிபட்டுச் சாகின்றன
மற்ற ஒன்பதும்

Saturday, July 11, 2009

மின் தடையால் :


நகரஇரவில் மின்தடையில்
தெளிவாகத் தெரிகின்றன :
நட்சத்திரங்கள்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

Free Blog Counter