தங்களின் வரவை 'ஹைகூ' வின் கீழ் இருக்கும் "COMMENTS" பகுதியில் தங்களின் கருத்துக்கள் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன்

Friday, November 14, 2008

இட ஒதுக்கீடு


33% கேட்டுப் போராடும்
தலைவர் வீட்டில் வேலைக்கு
100% பெண்கள்

1 comment:

cheena (சீனா) said...

கொள்கையைக் கடைப்பிடிக்கும் தலைவர்

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

Free Blog Counter