தங்களின் வரவை 'ஹைகூ' வின் கீழ் இருக்கும் "COMMENTS" பகுதியில் தங்களின் கருத்துக்கள் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன்

Monday, January 5, 2009

கணினி


எலியின் வால் பிடித்து
சன்னலுக்குள் எட்டிப்பார்த்தால்
விரிகிறது உலகம்

2 comments:

homeonesan said...

சுண்டானைசுண்டிப்பிடித்தால்
அண்டவெளியும் விரியும்
உள்ளங்கையில் உலகம்.

நலமா நண்பரே!
அன்பன்,
மீ.க.


(சுண்டான் - சுண்டெலி(mouse)

Anonymous said...

Excellan.
ste

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

Free Blog Counter