தங்களின் வரவை 'ஹைகூ' வின் கீழ் இருக்கும் "COMMENTS" பகுதியில் தங்களின் கருத்துக்கள் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன்

Sunday, October 12, 2008

ஆடிப் பெருக்கு


ஆற்றுப் படுகை.குழிவெட்டி
குளிக்கும் மக்கள்.இன்று
ஆடிப் பெருக்கு

1 comment:

cheena (சீனா) said...

இன்றைய நிலை - என்ன செய்வது - ஆடிப் பெருக்கன்றும் குழியில் தான் நீராட வேண்டி உள்ளது

பெறுக்கு = பெருக்கு

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

Free Blog Counter