தங்களின் வரவை 'ஹைகூ' வின் கீழ் இருக்கும் "COMMENTS" பகுதியில் தங்களின் கருத்துக்கள் மூலம் பதிவு செய்ய வேண்டுகிறேன்

Sunday, October 12, 2008

இடம் மாறிய வெள்ளம்


வரண்ட ஆற்றின் நடுவே விவசாயி
பெறுக்கெடுக்கும் வெள்ளம்:
கண்களில்

1 comment:

cheena (சீனா) said...

ஆற்றுப்படுகையில் வரவேண்டிய வெள்ளம் கண்களில் வருகிறது - அருமை அருமை

Listed in tamizmaNam.com, where bloggers and readers meet :: தமிழ்மணம்.காம்-ல் பட்டியலிடப்பட்டு, திரட்டப்படுகிறது

Free Blog Counter